Italië se regses misluk

Die konserwatiewe Vyf Ster beweging en sy vennoot, die nasionalistiese Liga, het ’n algehele mislukking gehad in hul poging om ’n nuwe regering saam te stel nadat die Vyf Ster die grootste ondersteuning in die verkiesing gekry het.

Die voorstel om ’n professor in regte voor te stel as eerste minister, het ook wrang vrugte gelewer toe sy voorstel van ’n kabinet nie deur die land se president aanvaar is nie.

Dit het tot sy onttrekking as kandidaat gelei, en die president het daarna die voormalige eerste minister versoek om ’n tussentydse regering saam te stel sodat ’n algemene verkiesing vroeg in 2019 gehou kan word.

Nasionaliste is egter van mening dat die president meer tyd aan Vyf Ster se leiers moes toegestaan het om ’n regering saam te stel, en die ontevredenheid is besig om op te laai onder nasionaliste en konserwatiewe kiesers.

Carlo Cottarelli sal egter twee belangrike funksies verrig as tussentyds premier, naamlik om ’n begroting te finaliseer en toe te sien dat reëlings in plek kom vir die 2019 verkiesing.

Politieke ontleders sê die opvolg verkiesing sal waarskynlik weer ’n meerderheid aan Vyf Ster en die nasionalistiese Liga besorg, en dat die leiers dan met beter voorbereidingswerk ’n kabinet en regering sal saamstel.

Dit is die eerste keer dat die Vyf Ster Beweging parlementêre verteenwoordiging het, en is nog baie onkundig oor die werking van die parlementêre sisteem.

Foto – Carlo Cottarelli