Groblersdal vier Republiekfees

31 Mei is ‘n belangrike datum in die geskiedenis van die Boerevolk. ‘n Aantal eerste ministers, waaronder genl. JBM Hertzog, dr. DF Malan, adv. Hans Strijdom en dr. Hendrik Verwoerd getel het, het hulle daarvoor beywer om onder die Engelse juk uit te kom en ‘n republiek tot stand te bring.

Onder die bekwame hande van dr. Hendrik French Verwoerd het dit op 31 Mei 1961 plaasgevind.

Vanjaar word daar weer op verskeie plekke in die land Republiekfees gehou. Een so ‘n plek is Groblersdal.

Die plaaslike Verkennerspos het gereël dat daar op Saterdag 26 Mei ‘n fees gehou word op die plaaslike CVO skool Gromar se terrein. Dit is in Tautelaan, Groblersdal.

Die verrigtinge word begin met ‘n vlaghysing parade waarna die amptelike opening waargeneem sal word deur ds. Christo Jooste van Marble Hall. Die gasspreker is ds. Martin Jordaan.  Mampoer van Rooyen, streekko-ordineerder van die VVK vir die Noord Transvaal, sal inligting verskaf oor die komende Volksraad verkiesing wat gedurende Oktober 2018 gaan plaasvind. ‘n Registrasiepunt vir kiesers sal op die terrein in plek wees.

Die verrigtinge gaan afgesluit word met ‘n vlagvertoning deur die Bittereinder Perdekommando. Op hierdie stadium is daar reeds 36 perderuiters van oor die hele land wat aangedui het dat hulle die geleentheid gaan meemaak. Daar word verwag dat nog meer gaan deelneem.

Alle volksgenote word uitgenooi om die geleentheid by te woon.