Departement van Waterwese en Sanitasie se skuld

Die onreëlmatige uitgawes van die Departement van Waterwese en Sanitasie het gestyg tot R6,4 miljard.

Dit blyk uit ‘n verslag uit die kantoor van ouditeur generaal.

Finansiële wanbestuur asook die gebrek aan effektiewe leierskap het die departement  in die riool slote.