Armenië opposisieleier word premier

Leiers van die Armeense opposisie party het soveel druk uitgeoefen en vir etlike weke hulle ondersteuners opgevorder om in optogte deel te neem, dat die eerste minister uiteindelik bedank het.

Daarna het die opposisieleier probeer om verkies te word as tussentydse premier, maar die regerende Republikeine het die stemming gewen en sy verkiesing gekortwiek.

Dit het gelei tot hernude optogte in die hoofstad onder leiding van die leier, Nikol Pashinian, wat uitgeloop het op ’n stemming in die parlement, en is hy tot tussentydse premier verkies.

Alhoewel die opposisie se ondersteuners daaroor juig, is die Republikeine steeds ’n meerderheid in die parlement, wat die eerste minister en leier van die Volksparty se taak bemoeilik.

Kenners wys daarop dat die verkiesing van Nikol Pashinian as premier aandui dat tweespalt heers in die regerende Republikeinse Party, want Pashinian is met 59 teenoor 42 stemme verkies.

Na die verkiesing het derduisende kiesers hulle uitbundige vreugde getoon met ’n massa optog voor die parlementsgebou.