ANC wil onteiening in hof toets

Tydens die naweek se grondkonferensie wat die ANC gehou het, is daar besluit om onteiening sonder vergoeding voor die hof te toets.

Die gevoel is dat artikel 25 van die land se grondwet, inderdaad geleentheid bied vir onteiening sonder vergoeding, en hulle wil dit by wyse van ‘n toetssaak voor die hof lê vir ‘n beslissing.

Artikel 25 maak voorsiening vir die ontneming van eiendom, en geen vergoedingsvereiste is daaraan gekoppel nie. Dit is juis onder daardie klousule dat die minerale regte en water reeds genasionaliseer is. Kenners glo dat as hierdie roete gevolg sou word, dit neerkom op ‘n algehele nasionalisering van grond.

Die nuwe denkrigting van die ANC laat die vraag ontstaan wat die doel dan is vir die grondwetlike hersieningsproses wat tans aan die gang is. Kenners glo dat die beswaar van onteiening sonder vergoeding reeds soveel weerstand ontlok het, dat die ANC by daardie proses wil verbykom met die toetssaak.

Daar is reeds meer as 100 000 voorleggings gemaak, waarvan die meeste gekant is teen die verandering van die grondwet.

Intussen is TLU SA steeds besig met sy veldtog om die publiek in te lig oor die kwessie by wyse van openbare vergaderings. Vanmiddag om 3 uur is daar weer so ‘n vergadering by Klein Kariba net buite Warmbad, waar die publiek welkom is om na mnr. Bennie van Zyl van TLU SA te luister en duidelikheid te kry.