VVK hou inligtingsdag

Die Volksraad verkiesingskommissie (VVK), het vroeër aangekondig dat ‘n tweede volksraadsverkiesing gehou gaan word in Oktober vanjaar.

Nominasieproses vir kandidate het reeds geopen, en daar gaan weer ‘n grootse poging aangewend word om kiesers op die VVK se kieserslys te plaas.

‘n Inligtingsvergadering word gehou om registrasiebeamptes en streeksverteenwoordigers weer op hoogte van sake te bring en praktiese leiding te gee oor hoe om te werk te gaan om maksimale effektiwiteit te bereik.

Die meegaande foto stel die program uit, met kontakbesonderhede waar bywoning vir die geleentheid bevestig moet word.