SAID bevoordeel Guptas met BTW

Dit blyk dat SAID “doelbewus” miljoene se BTW eise deur die Guptas deurgelaat het.

Die bedrag beloop volgens berigte meer as R100 miljoen.

SAID gaan blykbaar van die vertroulikheidsklousule gebruik maak om enige navraag in die verband te stop.