Prikkel: Regeermag

Oud-pres. Nkrumah van Ghana het jare gelede, na aanleiding van Matt. 6:33, verklaar:  “soek eers die politieke koninkryk en alle ander dinge sal vir julle bygevoeg word”.  Hierdie lasterlike uitspraak is steeds die beginsel van Afrika politiek.

Sedert 1994 geld dit ook vir Suid-Afrika.  En dinge wat “bygevoeg” word bedoel eintlik dinge wat met magsgeweld gevat word.  Dit is die taal van die Rewolusie.

Oral in die wêreld waar met die beginsel van die Rewolusie regeer word, word ruimskoots gebruik gemaak van napraters.  In die voormalige kommunistiese lande is hulle blatant genoem “stooges”.  Dit is die mense wat alles in hulle vermoë doen om die regeerstelsel te laat werk – gewoonlik met leuens en/of verdraaiings.

In ons land noem ons hulle “meningsvormers”.

Nou kan die beskuldiging ook gemaak word dat hierdie “prikkels” ook meningsvorming is.  Daar is egter ‘n toets:  Stimuleer die mening tot gewillige (of selfs magtelose) navolging van die regeermag of prikkel dit tot eie denke?

Eie denke is ‘n noodsaaklike onderdeel vir enige demokratiese bestel.  Daarsonder stort dit in duie en neig dit tot ‘n soort diktatorskap wat met behulp van woelgeeste regeer word.  En woelgeeste kan net slaag as hulle die identiteitlose massa kan manipuleer.  Hulle stuit op volksidentiteit.  Dit het die oud-kommunistiese lande ons ook geleer.

Karakteriseer dus ook alle sg. meningsvormers.

In godsdienstige verband het die apostel Paulus hierdie dwaalgeeste getipeer as “mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar wat die krag daarvan verloën het… wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kom nie” (2 Tim. 3:5,7).  En sy advies aan Timotheus was:  “keer jou ook van hierdie mense af” (2 Tim. 3:5).

Dit is steeds goeie advies aan ons.  Keer dus terug na jou volk.  Want die Here regeer.  En deur sy beskikking het Hy volke daargestel en tot diens geroep.

Hendrik v.d. Wateren