Hoe hanteer ons onreg?

1 Petrus 2:20 “ …… Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly—dit is genade by God.

Wie van ons ken nie die verlammende gevoel van onreg nie! Dit het die potensiaal om my nie net emosioneel te dreineer nie, maar dit word soms so erg dat ek ook fisies net wil gaan sit of selfs lê. Die teleurstelling wanneer jou integriteit aangetas word en jy weet voor jou siel dit is onwaar en onregverdig, veral as dit een van daardie situasies is wat jy selfs méér verdag gemaak word, sou jy jou self wil verdedig, laat ons platgeslaan!

Die voorafgaande gedeelte van die aangehaalde vers, meld dat as ek sonde gedoen het en gestraf word, ek net my verdiende loon kry. Hoewel die straf dra swaar is, is die situasie waar ek onskuldig is, met Christelike liefde gehandel het en dan word dit in my gesig terug gegooi vir ons baie moeiliker om te verwerk as straf vir sonde. Die Skrif sê: “ …. – dit is genade by God”.

Dan sê die daaropvolgende vers: “Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle ‘n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg;”

Daar is geen ander wyse waarop ons van die verlammende effek ontslae kan raak as om presies hierdie opdrag op te neem nie. Wanneer ek my herinner aan die onreg wat my Verlosser vir mý moes deurmaak en dat alle mense sáám my nie kan aandoen wat ek my Verlosser aangedoen het nie, bring ‘n skaam kalmte in my gemoed. Nou roep Hy my om ook soos Hy te dra/verdra en dit aan Hom wat volmaak en regverdig oordeel, op te dra.

Hemel Vader, sal u ons asseblief lei dat ons daagliks, hoe langer hoe meer sal volg in die spore van ons Verlosser?

AMEN