Hartlike uitnodiging

Inligtings byeenkoms aangebied deur steedsHervormers

Datum Woensdag 2 Mei 2018

Tyd 17:00 (met geleentheid om later aan te sluit)

Plek Indaba kamer by die seefront sentrum in Hartenbos

langs Clicks.

Tema: Die Nederduitsch Hervormde Kerk (NHKA) is nie

meer die NHKA nie

  • Nuwe Ekodomiese Belydenis
  • Teologiese nuwe pad – Ekologie
  • Roomse invloede groei – Kerse en as
  • UP en opleiding – Dekaan en personeel
  • Algemene Kommissie – Ekumeniese pad
  • Gemeentes en heffings – Standplase en sentrale kantoor
  • Beroepe – NGK proponente na gemeentes, NHKA Proponente in NGK

Wat nou?

Toekomsvisie: Op pad saam.

Vrae oor steedsHervormers, Geloofsbond van Hervormde Gemeentes en nuwe gemeentes welkom.

Belangstellendes kan Dr Otto kontak by 082 767 7891. U kan ook enige navrae stuur aan [email protected].