Geoefen om …..

Heb 5:14  Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.

Van nature is die mens lui! Ons is tog  só geneig om na die “quick fix” van enige situasie te soek en te gryp! Ook nie net noodwendig die vinnigste oplossing nie, maar ook die oplossing wat die minste van my vra, die wat die maklikste is.

Hierdie verskynsel doen hom ook voor in ons geesteslewe. Ons gee maklik voor asof ons vrede en vreugde in ons lewens het, terwyl ons die medikasie drink om kalmte in die gemoed te kry, om die senuwees te bedaar!

Hoeveel sogenaamde siektes van ons tyd het nie hul oorsprong in die mens se sondigheid nie! Ook hier kies ons die kortpad. As dit ‘n siekte genoem word kan ek ‘n pilletjie daarvoor sluk en dan is dit die pilletjie se werk om my gesond te maak eerder  as dat ek my gemoed en emosie deur sélfondersoek sal deursoek in die Lig van die Woord. Dit is egter moeisaam, dikwels pynlik en ten koste van myself. Asof ek bang is vir wat ek gaan ontdek sluk ek liewer die pilletjie. ‘n Gewaardeerde Amerikaanse prediker het die verskynsel soos volg gestel: “ Today sin is called sickness, so people thinks it requiers therapy not repentance”

Hebreërs herinner ons duidelik daaraan dat geloof ‘n saak is waarin God my die taak gee om te werk! Ja, natuurlik ook gebed, maar ek durf nie van gebed die “pilletjie” maak nie. Dit begin by gebed maar word gevolg deur die uitvoer van die taak wat God my gee: “ …geoefen is…” Deur studie, toepassing, struikel, val, opstaan, studie, toepassing …… kom ek by die vermoë om beter te kan onderskei! Veral om te kan onderskei tussen die oënskýnlike waarheid en die waarheid. Is dit nie veral waar ons struikel nie? Die blatante leuen kan ons almal sien, maar die leuen wat as ‘n oënskynlike waarheid opgedis word, pootjie ons só maklik!

Vergewe asseblief nogeens Vader! Vergewe ons die luiheid van die verlede, laat ons dankbaarheid vir ons verlossing in Christus ons dryf tot dieper en meer gebed, maar ook studie van U Woord.

AMEN