Eend oorskry spoedbeperking

’n Wilde eend en sy waarskynlike maatjie het onbewustelik vir ’n rare gebeurtenis gesorg en op die voorblad van ’n Duitse koerant verskyn deur ’n onskuldige vlug in ’n besige straat.

Die twee voëls het een na die ander in die straat wat redelik stil was, die spoedbeperking van 20km peer uur geïgnoreer en is op die geïnstalleerde kamera vasgevang vir hulle oortredings.

Die eende was afsonderlik skuldig aan ’n spoedoortreding wat aansienlik hoër is as die gestelde beperking en kwalifiseer vir ’n maand lange opheffing van bestuurderslisensie ingevolge Switserland se verkeersreëls.

Die spoedkamera het die eend, en waarskynlik sy maat, betrap, maar later is vasgestel dat dit dieselfde eend is wat twee keer die oortreding begaan het.

Die twee voorvalle is ’n dag uitmekaar, en die beampte het vasgestel dat die voël elke dag dieselfde roete vlieg.

Die kamera het getoon dat die eend teen 22 km per uur gevlieg het in ’n 20 km sone, en het redelik laag gevlieg wat verklaar waarom die kamera hom opgevang het.