Wat is ons reaksie te midde van chaos in ons lewens?

Mt. 6:33  Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Hoe geneig is u en ek om wanneer daar werklik druk op ons is en dinge begin skeef loop (moontlik deur my eie krom hantering van die saak), om dan al die mag waaroor ek kan beskik te gebruik om die saak in ‘n sekere rigting te druk?

Wanneer dit dalk gebeur in ‘n besigheidstransaksie, begin ek reël en organiseer, ek gebruik elke invloed wat ek moontlik kan hê, gebruik elke  invloedryke wat ek kan oortuig om te help.

Is dit in verhoudings waar ek dalk die oorsaak is van die skade, hoe hanteer ek dit? Is ek ook geneig om elke moontlike metode toe te pas om tog net te keer dat die waarheid van wat ek aangevang het tog net nie aan die lig moet kom nie?

Hoeveel geloofsoortuiging het ons dan? Hoeveel verantwoordelikheid voor ons Skepper / Verlosser het ons?  Hoe vinnig of stadig kom die wete dat die waarheid een of ander tyd vir homself gaan praat tot ons deur?

Wat is u en my vermoë om ons foute in die oë te kyk, te begin doen wat God van my vra (al het ek deur die voorafgaande gebeure so bietjie my eie kop gevolg), vergifnis te vra en God dat te vertrou dat Hy my genadig sal wees? Al sou Sy genade beteken dat ek groot verlies ly of my kop in skaamte voor mense sal moet buig, maar groei in my geloof vanuit die situasie.

Om te ervaar dat ek vrede by my God het, gee ‘n magdom krag en energie om aardse skade en verleentheid mee te dra! Dáárby kom ons nie solank ek aanhou stoot en druk om my eie planne deurgevoer te kry nie. Eers as ek berus dat God se Wil en sy genade vir my genoeg is en Hy my sal dra, ek  weer naby aan Hom sal voel, al is dit deur my verleentheid heen, kom die vrede van God oor ons.

Hemel Vader vergewe ons asseblief wanneer ons dink dat ons slimmer as U is en ons eie planne ten koste van U Woord en  ons gehoorsaamheid daaraan teen wil en dank deurvoer. Laat ons U wysheid leer ken deur ons berou asseblief Vader!

AMEN