VVK Nominasieproses verduidelik

Soos reeds bekend gemaak is, fasiliteer die VVK vanjaar weer ‘n Volksraadsverkiesing wat sal plaasvind op 13 Oktober. Reeds op 11 en 12 Oktober sal spesiale stemme uitgebring kan word.

Tans het volksgenote die geleentheid om kandidate vir die genoemde Volksraadsverkiesing by die VVK in te dien.

Mev. Chantal Kruger, die administratiewe beampte van die VVK, wys daarop dat die persoon wat ‘n kandidaat nomineer, moet as kieser by die VVK geregistreer wees.

Die persoon wat genomineer word, moet ook as ‘n kieser by die VVK geregistreer wees. Volksgenote wat as kieser wil registreer, moet ‘n voornemende kieser Vorm 1 invul en besorg dit by ‘n VVK Registrasie Beampte of by die VVK kantoor te Astridstraat 167, Meyerspark, Pretoria.

Die persoon wat nomineer, moet ‘n Vorm 3(1) invul; verkrygbaar op die VVK webwerf of daar kan vooraf geskakel word vir ‘n afspraak om die Vorm per hand by die VVK-kantoor af te haal.

Die persoon wat nomineer, moet op dieselfde manier ‘n Sekondante-vorm bekom en minstens 100 (een honderd) sekondante vir die nominasie verkry. Die oorspronklike Sekondante-vorm, ná die sekondante-handtekeninge verkry is, moet ook persoonlik ingehandig of per geregistreerde slakkepos aan die VVK-kantoor gestuur word. Beide vorms kan hier afgelaai word: http://www.vvk.co.za/verkiesing-2018

‘n Geregistreerde kieser kan ‘n maksimum aantal van 9 (nege) kandidate sekondeer.

Elke genomineerde kandidaat moet sy- of haar nominasie as Volksraad-kandidaat aanvaar deur ‘n Vorm 3(2) in te vul en te onderteken. “Maak seker dat u genomineerde kandidaat se Vorm 3(2) ingevul en onderteken is, alvorens u begin om die sekondante bymekaar te maak,” sê mev. Kruger.