Verkiesing op 13 Oktober

Die Volksraad Verkiesingskommissie (VVK) het aangekondig dat ‘n verkiesing vir ‘n nuwe Volksraad op 13 Oktober vanjaar gehou gaan word.  Spesiale stemme sal op 11 en 12 Oktober uitgebring kan word.

Mnr. Christo Snyman, die voorsitter van die VVK, sê die nominasies vir kandidate het op 1 Maart geopen en sluit 30 Junie.  Sekondante vir volksraad kandidate het ook op 1 Maart geopen en sal duur tot 30 Augustus.

Registrasie van kiesers sluit 30 Augustus sodat naam op kieserslys kan verskyn.

Geen elektroniese registrasie van kiesers sal toegelaat word nie, maar wel die aanstellings van registrasiebeamptes en streekskoördineerders wat reeds geregistreer is as kiesers.

Daar sal binnekort ‘n verkiesingskonferensie/werkswinkel gehou word waarna alle streekskoördineerders uitgenooi sal word. Bywoning is verpligtend. Kennis sal betyds gegee word.

“Hou in gedagte dat die reg op selfbeskikking slegs namens ‘n volk opgeëis en beding kan word deur diegene wat van die volk daartoe opdrag ontvang het by wyse van ‘n vry, regverdige en demokratiese volksverkiesing,” sê mnr. Snyman.