Talle akademici pleeg plagiaat

Sedert 2005 het akademici van Suid Afrikaanse universiteite menige “wetenskaplike” artikels geplaas in sogenaamde opvoedkundige joernale wat geen akkreditasie geniet by universiteite nie en wat nie omgee of daarop let dat plagiaat gepleeg word nie.

Akademici en navorsers word deur universiteite en die Departement van Hoër Onderwys betaal vir gepubliseerde werke.

Meer as 4 000 sogenaamde wetenskaplike artikels is tussen 2005 en 2014 in 48 joernale geplaas waarvan vele nie die werk van die outeur was nie.

‘n Studie deur prof. Johann Mouton en Astrid Valentine van Stellenbosch toon dat akademici van 23 van Suid-Afrika se 26 universiteite navorsingartikels gepubliseer het in nie-erkende joernale nie.  ‘n Bedrag van R27 miljoen is hier ter sprake by die betaling aan outeurs vir werk wat nie deur hulle self nagevors is nie.

Foto: Prof. Johann Mouton