Shaun Abrahams erg onder skoot

Regskenners het die mening uitgespreek dat Shaun Abrahams in die anale gesien sal word as die mees “rampspoedige” hoof van die Nasionale Vervolgings Gesag.

Hy strompel van een krisis na die volgende en sy jongste “blaps” is die dagvaarding van drie oud-SAID amptenare.

Selfs die befaamde regter van die Onafhanklike Verkiesings Kommissie, oudregter Johann Kriegler, het hierdie stap van Abrahams gekritiseer.

Abrahams het spottenterwys die naam van “Shaun die skaap” gekry weens sy gedienstigheid aan Zuma en sy onvermoë om vervolgings in te stel teen persone soos die Gupta broers, ministers, departementshoofde en provinsiale premiers.