Pukke verraai ook Afrikaans

‘n Hewige debat is aan die gang nadat ‘n dokument die lig gesien het waarvolgens dit wil voorkom of Afrikaans as onderrigtaal teen 2021 uitgefaseer moet wees by Pukke.

Die registrateur van dié universiteit het dit tydens ‘n radio onderhoud ontken, maar haar poging tot gerusstelling word nie ernstig opgeneem nie, in die lig van gebeure by ander universiteite.

VF Plus se leier, dr. Pieter Groenewald, gaan sover as om prof. Dan Kgwadi “skynheilig” te noem as hy alumni probeer gerus stel dat die NWU se beleid veeltalig sal bly. Dit is presies dieselfde versekering wat die UV en UP aan sy alumni gegee het. Die Noordwes Universiteit (NWU) volg in die voetspore van die Universiteit van die Vrystaat (UV) en die Universiteit van Pretoria (UP) met hulle taalbeleid oor Afrikaans, sê dr. Groenewald.

“Die modus operandi is duidelik: Die taalbeleid van die NWU se nuwe statuut van Maart 2017 bepaal die taalbeleid moet buigsaam wees en taalbalanse van die verlede regstel. Die taalbeleid moet ook ‘meertaligheid, toegang, integrasie en ’n gevoel van tuiswees bevorder’.  Wanneer dit by die praktiese toepassing van die beleid kom, word veranderde beleid ingestel.”

Dr. Groenewald noem die sogenaamde konsultasieproses ’n rookskerm soos destyds met die kleure van die NWU. “Die groot meerderheid was ten gunste van die maroen en teen die pers, maar pers is net eenvoudig geïmplementeer.

“Afrikaanssprekendes het ’n grondwetlike reg tot Afrikaanse onderrig, maar dit word vertrap en selfs deur die grondwethof misken soos in die geval van Kovsies. Uit 38 universiteitkampusse is dit beslis nie te veel gevra om minstens een as oorwegend Afrikaans te behou nie. “