Prikkels: Grondwet Grondgryp-wet (Slot)

Die verhouding tussen volksbestaan, volksland,volkstaal is nie alleen ‘n wêreldwye verskynsel nie;  dit wortel in die Woord (Deut. 32:8 en Hand. 17:26).  Eintlik is dit ‘n wêreldwye verskynsel omdat dit in die Woord grond.  Want dit is die wil van God.

In beide gedeeltes in die Woord word tale pertinent genoem.  Taal is eenvoudig die wesenlike middel waarin volkslede onderling kommunikeer.  Daarmee druk hulle hulle verbondenheid aan mekaar uit.  En die volkstaal kom in die afgemete volksland voor.  Dit noem ons die eie taal wat teenoor ‘n vreemde taal staan.

In Suid-Afrika is ons deurmekaar geklits.  Die volke in hierdie land kommunikeer gevolglik in ‘n vreemde taal – Engels.

Ons volk het ‘n lang taalstryd in ons geskiedenis – ‘n stryd wat ons nou besig is om te verloor.  Want as jy ‘n volk se taal kan vernietig, vernietig jy sy volksidentiteit.  Dan maak volksland en volksbestaan nie meer saak nie.

Vernietiging van taal het al ver gevorder.  Beheer oor die land is al goed gevestig deur die ANC.  In die staatsadministrasie en onderwys word slegs Engels as sg. wêreldtaal geduld.  Die vat nou die derde deel, grond, in die vaste verhouding van volk, land en taal is dus slegs ‘n verdere staf om ons Afrikaner identiteit volledig te vernietig.

Dit raak ons as volk benewens die krisis van fisiese voortbestaan wat kan intree.  Fisiese voortbestaan dui op moontlike voedseltekorte (daar is reeds skaarste van sekere produkte) voedselverlaging in gehalte (wat reeds voorkom) en verlaging van lewenskwaliteit (wat reeds ingetree het).  Word dit verbind aan tekorte van water, krag en noodsaaklike middels soos medisyne vir vee (wat reeds ingetree het) lyk die fisiese voortbestaans moontlikheid donker.  Die grondoorsaak is die vernietiging van die verhouding tussen volk, land en taal.  Hoever die vernietigingsproses al gevorder het is meetbaar in die verdrukking van ons volkstaal.

In hierdie land was dit nog altyd die Boere-Afrikaners wat hoofsaaklik voedsel geproduseer het.  Die volksverband word verlam, die taal word afgetakel en nou word die volksgrond ons ontneem.  Handhawing van volk, taal en land is gevolglik ‘n noodsaaklikheid of die hele bonte mensemenigde in die land sal ten gronde gaan.

Hendrik v.d. Wateren