Prikkel: Revolusie?

Wanneer ons iets verstaan van die lewensbeskoulike kragte wat ons lewe dikteer, begin ons ons omstandighede verstaan.  Die meeste mense wil egter niks weet van “filosofie” nie – dit is droog;  selfs onwerklik.

Hulle wil net leef!  Vir ‘n groot deel weerspieël dit al die gees van die Eksistensialisme.  Daarom word hulle verwar deur die gang van gebeure wanneer ander lewensbeskoulike kragte die werklikheid van ons leefwêreld beïnvloed.  By sommige wek dit die onrusgevoel van onbegrip.

Daarom sê so baie mense “ek wil nie meer nuus luister of kyk nie”.

Ander weer, word in onrus en frustrasie opgewek tot daadwerklike reaksie.  Dan hoor ons “uiteindelik gaan die lewe met wapens uitgesorteer word”.  En hulle wag.  Dit is twee uiterstes van onbegrip.

Die eerstes verstaan nie die krag van revolusie nie.

Die tweede verstaan nie dat jy nie revolusie met revolusie kan bestry nie, want dit loop net op wanorde uit.

Diegene wat bereid is om na die vorige genoemde kragte te kyk en dit te erken sal wel besef dat ons lewensbestaan veel ingewikkelder is as om dit met “volstruispolitiek” te benader.  Hieroor sal nog baie geredeneer moet word.  Want die neerslag van die revolusie waarin ons ons bevind word sigbaar in die voortdurende gepraat oor opheffing van armes, gratis onderwys aan “minderbevoorregtes”, korrupsie van hoëlui wat baie ryk is, menseregte, demokrasie en al die ander woorde waarvan die nuuskolomme vol is.  Hieroor sal nog heelwat debat gevoer moet word sodat ons kan begryp hoe ons lewe inmekaar gevleg is.

Hendrik v.d. Wateren