Onteieningsmosie is en bly diefstal

TLU SA se Uitvoerende Komitee beskou die besluit van die Nasionale Vergadering om die Grondwet moontlik te verander om onteiening sonder vergoeding moontlik te maak, as suiwer diefstal en die begin van ‘n proses van nasionalisering van grond en eiendom.

Die regering word gewaarsku dat hulle moet verwag dat baie boere dit as ‘n oorlogsverklaring sal beskou. Niemand het grond gesteel nie. Dit is gekoop en baie verbande is of word steeds ten duurste afbetaal, en daar is hard gewerk van sonop tot sononder om die grond te kan betaal, en om te sorg dat daar kos op elkeen se tafel is. Niemand gaan dit goedsmoeds weggee nie, ongeag wat die land se Grondwet bepaal. Diefstal bly diefstal, al sou dit in ‘n Grondwet gemagtig word.

Mense wat tans in proses is om eiendom aan te koop, vra reeds die vraag waarom hereregte dan nog aan die staat betaal moet word? Hulle word nou belas, net om uiteindelik in elk geval alles te verloor.

Net so is daar ‘n groeiende gevoel onder boere om summier op te hou met die betaal van grondbelasting aan die derdevlak regerings.

TLU SA gaan ook binnekort strafregtelike klagtes by die polisie lê teen die leiers van politieke partye wat beweer dat die grond gesteel is. In die verlede het TLU SA al ‘n beloning van R100 000 aangebied vir enigiemand wat bewys kan lewer van grond wat gesteel is. Niemand het na vore gekom nie, maar die praatjies daaroor word steeds gehoor. Nou word dit tyd dat die wat beweer, dit moet bewys ook.

TLU SA sal saam met al die rolspelers wat Suid-Afrika se toekoms eerste stel hierdie beleidsrigting beveg, anders as die politieke partye wat dit probeer implementeer, wat duidelik hul politieke oorlewing voorop stel.