Nog ‘n rassevoorval by skool

Die Parkhill Sekondêre Skool se verrigtinge is onderbreek na leerlinge gekla het oor ‘n kleurling onderwyseres se opmerking dat sy verlang na die apartheidsjare, want dan sal sy alle swart kinders begrawe.

Onderwyskundiges sê dit bewys maar net wat lankal gesê is: kinders moet opgevoed word deur onderwysers vanuit hul eie kultuur en religieuse agtergrond.  Selfs nie ‘n Zoeloe onderwyser behoort ‘n Sotho kind op te voed nie.

Onderrig kan dalk wel plaasvind maar oordrag van norme, sedes en waardes gaan verlore of kinders word geïndoktrineer deur die onderwyser.