Meer natuurrampe as voorheen

Uitermatige natuurverskynsels het die afgelope jaar meer rampe tot gevolg gehad, en maak 2017 een van die jare met die grootste aantal natuurrampe sedert die verskynsels geboekstaaf word.

Kenners wys daarop dat alhoewel 2017 die ergste was, het 2018 reeds getoon dat dit selfs nog meer rampe gaan voortbring as die vorige jaar.

Volgens die Verenigde Nasies se afdeling oor klimaatsverandering wissel die rampe van ekstreme watervloede terwyl ander gebiede uitermatige droogtes beleef.

Die watertekort in Argentinië en Kaapstad is onruswekkend as in ag geneem word dat temperature dramatiese veranderinge in die Noordpool gebied veroorsaak het.

Hierteenoor gaan Europa en Noord-Amerika gebuk onder swaar storms wat sneeu en reën betref, en ongekende sterk winde word in groot dele ondervind.

Die Verenigde Nasies het ook gevind dat 710 gevalle van natuurrampe geregistreer is vir 2017 wat glo aansienlik meer is as vorige jare.