Loop oor vlag walg

Hoe meer daar oor versoening in die land gepraat word, hoe verder word daarvan wegbeweeg, meen politieke waarnemers.

Die jongste walglike voorval is by die sogenaamde Woordfees op Stellenbosch, waar ene Johan Pienaar die ou landsvlag op die sypaadjie gegooi het vir mense om oor te loop.

Dit volg nadat die Mandelastigting en die PAC die sogenaamde Gelykheidshof genader het om dié vlag haatspraak te verklaar.

Die leier van die HNP, mnr. Andries Breytenbach, sê in sy reaksie dat Pienaar se verklaring dat die Oranje Blanje Blou ‘n simbool is van ‘n regering wat ‘n misdaad teen die mensdom gepleeg het, van alle waarheid ontbloot is. Mnr. Breytenbach sê dié vlag is ‘n simbool van orde, beskawing, vooruitgang, vryheid, respek vir kulturele verskille en ‘n Christelike bestel. Onder dié vlag het Suid-Afrika na Republiekwording ‘n absolute vrede beleef: “‘n voorbeeld van skitterende vrede op ‘n beroerde kontinent”, soos die Rand Daily Mail op 30 Julie 1966 geskryf het. Daar was ‘n groeiende eenheid in volksgeledere. Die land het ‘n ongekende bloeitydperk op ekonomiese gebied beleef.

“Onder die Oranje Blanje Blou is die stryd teen die kommunisme geveg en onder die gewapper daarvan het ons soldate roem verwerf. Met sy optrede speel Pienaar in die hande van die Marxisme en word die nasionalisme vernietig en die liberalisme en kommunisme bevorder. Pienaar het dit daarteen dat dié vlag apartheid verteenwoordig. Dan skryf hy name op die vlag van juis dié mense wat apartheid afgebreek het, soos mnre John Vorster (wat begin het om die apartheidsbeleid van dr Verwoerd te vernietig), PW Botha, Connie Mulder, Jimmy Kruger en heelparty hedendaagse nuuskommentators.

“As Pienaar nie ‘n Afrikaner wil wees nie, gun ons hom dit, maar los dan die Afrikaner en die simbole wat vir hom kosbaar is uit. Deur die Oranje Blanje Blou op Stellenbosch te vertrap, vertrap hy die Afrikaner as volk. Of hy dit uit onkunde of doelbewus doen, sal hy weet.

“Ons, die Afrikanervolk, staan by dit wat dr DF Malan op 25 Mei 1926 gesê het met die aanvaarding van die Oranje Blanje Blou as landsvlag vir Suid-Afrika: ‘ ‘n Vlag is ‘n sinnebeeld van volksbestaan. ‘n Vlag kan die grootste geesdrif skep… kan tot trane roer… kan die diepste dryfvere tot handeling in beweging bring, en kan tot die edelste pogings besiel. Vir ‘n vlag kan ‘n volk leef, en kan hy veg en sterf.’”, sê mnr. Breytenbach.