LLB gegradueerdes ongeletterd

Reeds is 2012 het die Regsvereniging van Suid Afrika klagtes ontvang dat gegradueerde studente nie kan lees, somme maak of redeneer nie.

Hoofregter Mogoeng het tydens die toekenning van ‘n eredoktorsgraad aan hom deur Universiteit Johannesburg, gesê dat die probleem lê by die oorskakeling van basiese onderwys na hoër onderwys.

Regslui vra hoe dit moontlik is dat ‘n gegradueerde na ‘n vier jaar LLB graad nie behoorlik kan skryf, tel of redeneer nie?

Mogoeng sê: “swart studente sukkel om in te pas op tersiêre vlak”.

As dit die geval is met regstudente, sal dieselfde seker van toepassing wees op ingenieurs en mediese studente, wat ‘n skrikwekkende prentjie vorm.

Foto: Hoofregter Mogoeng