George munisipaliteit buig voor ANC

Die George munisipaliteit het hul toestemming aan Steve Hofmeyr om ‘m konsert in die stadsaal aan te bied terug getrek.

Hofmeyr sou op 22 Maart 2018 ‘n konsert in die stadsaal van George aanbied maar druk vanuit ANC geledere het gemaak dat hul die toestemming terug getrek het aldus Chantel Edwars-Klose van die munisipaliteit.

Falez Jacobs ANC segspersoon in die Wes-Kaap, het klaarblyklik op sosiale media Hofmeyr uitgemaak as “rassis wat wit oppergesag  bevorder”.

Borge soos Pick & Pay, Land Rover en Absa het hul in die verlede van Hofmeyr gedistansieer weens sy uitgesproke standpunt rondom onder andere Die Stem en die ou Republiekvlag.

Hofmeyr se regspan kyk intussen na die saak aangesien die munisipaliteit waarskynlik kontrakbreuk plaasgevind het, en al 500 kaartjies reeds verkoop is.