Die Tiende Gebod

Eks.20:17  Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.

Kortom: ons mag nie begeer nie! In ons Vader se Alwysheid sluit Hy met dié gebod af wat op ‘n baie praktiese wyse, in effek twee goed doen.

In die eerste plek sê hierdie gebod vir ons dat ek tevrede moet wees in die voorsienigheid van on hemel Vader. Hy weet wat ek op elke stadium of fase van my lewe moet of behoort te hê. Omdat dit so dikwels verskil van wat óns dink ons behoort te hê, is die logiese uitvloeisel daarvan dat ons dit (wat óns dink on nodig het) begin begeer.

In die tweede plek is dié gebod ook eintlik ‘n samevatting van die tien gebooie. Begeerte is van toepassing van God alleen dien tot my begeerte om iemand reg te sien en daarom vals  te getuig in die negende gebod. Dit lê aan die wortel van die kwaad of dit nou die eerste of die hoeveelste gebod is.

Die kerkvaders stel dit só: Dat ook die geringste lus of gedagte teen enige gebod van God nooit in ons hart mag opkom nie, maar dat ons van alle sondes altyd van ganser harte vyande moet wees en in alle geregtigheid behae moet hê.

As ek myself net kan oefen elke dag om gefokus te wees op wat ek behóórt te doen, met watter optrede ek die béste poging sal hê om eer aan my Hemelse Vader te bring, streef on daarna om die gebod na te kom!

‘n Herinnering voortdurend deur die dag aan die genade wat ek in Christus ontvang het, motiveer my om te werk en te fokus op die eer van God. Dit sal waarskynlik terselfdertyd my beste poging wees om hiérdie gebod na te kom .

O Vader in die hemel. Vergewe asseblief my swakheid om meer en beter te wil hê, my ontevredenheid met wat U vir my uitgedeel het! Laat my asseblief, hoe langer hou méér weet dat wat goed is vir my werk wat ek vir U moet doen, U vir my sal gee.                                                                                                  

AMEN.