Xhosa in 26 000 skole in Wes-Kaap

Sodra die tweede termyn van die skooljaar aanbreek, gaan Xhosa as moedertaal onderrig vir meer as 250 000 graad 1 kinders in skole in die Wes-Kaap aangebied word.

Die aankondiging is gemaak deur Debbie Schafer, minister van onderwys in die Wes-Kaap.

Wie die leerlinge gaan onderrig word nie genoem nie maar dit moet aangeneem word dat Xhosasprekende onderwysers by die skole aangestel moet word.

Foto: Debbie Schafer