Waardevermeerdering nie onder Verwoerd gestraf

So, die Bee Tee Wee is toe wél op? En almal slaak ‘n verligte sug dat dit net met 1% is, en nie 2, soos die massamedia willens en wetens, met voorbedagte rade, ons probeer wysmaak het sou gebeur, en lustig die verwagting gehelp skep het nie.

Nou kan ons sug: ag, dankie tog! dis darem nie so erg nie; dit kon erger gewees het …. Twee treë vorentoe, een treë terug. Maar nog steeds is dit een treë vorentoe …. Eg misleidingspolitiek. Eg kommunisties.

Hou maar dop op 1 April hoe lekker ALLES (behalwe my sal … fooitjie) se pryse astronomies die hoogte gaan inskiet, nog VOOR die meer Bee Tee Wee bygesit sal wees. En ALWEER sal dit elke keer die ANDER ou, die verskaffer, die ou vóór my, se skuld wees…

Darem interessant, nè, hoe daar nooit ontdek is dat elke keer as jy net na ‘n ding kyk, daar “waarde” aan hom “toegevoeg” word wat gestraf (belas) moes word in Dr Verwoerd en Apartheid se jare nie?

Johan Wiesner