Guptas kook bemagtigingsvereistes

Dit het aan die lig gekom dat drie van die Gupta maatskappye se swart ekonomiese bemagtigingsertifikate moontlik op ‘n bedrieglike wyse bekom is.

Tegeta Resources se bates beloop R11 miljoen maar word gesien as ‘n mikro besigheid wie se bates/omset nie meer as R5 miljoen mag oorskry nie.

Trillian Consulting is gelys as ‘n mikro besigheid met 0% swart eienaarskap – Salin Essa besit 60% “swart” eienaarskap en die maatskappy se bates beloop meer as R495 miljoen, wat ook die R 5 miljoen kerf oorskry.

Swart vroue se aandeel houding word op 5,13% aangedui vir Tegeta wat egter geen swart vroue eienaarskap het nie.

So is daar blykbaar gespeel met die sertifikate en verkryging van tenders.