Affirmative Action diskriminasie moet onthul word

Die VF Plus wil hê die publiek moet hul stories deel oor hoe die beleid van Affirmative Action teen hulle diskrimineer op grond van hul velkleur, sê Tammy Wessels, Jeugleier van dié party.

In sy repliek op die debat oor die staatsrede, het pres. Cyril Ramaphosa gesê: “Wit mense, veral wit mans, domineer steeds die senior posisies in die ekonomie.”

Volgens Wessels neem Ramaphosa egter nie middelvlakposisies in ag nie. “Veral in die openbare sektor word gekwalifiseerde kundiges weens hul verkleur benadeel. Die gevolg is dat dienste verswak omdat regstellende aksie-kriteria bo meriete in ag geneem word met aanstellings en bevorderings.

“Die president het ook gereageer op die beswaar van die Vryheidsfront Plus dat regstellende aksie (RA) wit mense, en veral die jeug, benadeel en hulle toegang tot beurse op grond van hul velkleur weier. Hy meen dit is onwaar en beskou nie die toenemende werkloosheid onder wit jeug as ‘n aanduiding dat RA onbillike diskriminasie bevorder nie.

“Pres. Ramaphosa was ook verkeerd in sy aanname dat meer wit Graad 12-leerlinge matriek slaag en toegang tot tersiêre onderwys kry.

“Navorsing van die Sentrum vir Transformasie in Hoër Onderwys het bevind die getal wit studente (39 344) wat aan universiteite studeer, is veel minder as byvoorbeeld swart studente (127 237).

“Die VF Plus-jeug verwelkom die president se uitspraak in sy repliek dat die regering in gesprek moet tree met dié wat daardeur benadeel word.

“Met dit in gedagte, wil die VF Plus-jeug aan die president wys hoe daar teen gekwalifiseerde mense en jeug wat weens hul velkleur nie beurse kan bekom nie, gediskrimineer word.,” sê Wessels.

Die VF Plus wil dié benadeeldes se verhale aan Ramaphosa oorhandig, aangesien dit vir hom klaarblyklik belangrik is om met Suid-Afrika in gesprek te tree oor die brandpunte in ons land.

Persone wat hulle verhale oor RA en onsuksesvolle beursaansoeke weens hul verkleur wil deel, kan dit op die VF Plus se Facebook– of Twitterblaaie doen en daar kommentaar lewer, of ‘n e-pos stuur na [email protected] .