Regering self verward oor beleid

Dit blyk dat die ANC-bewind self nie eens weet wat hy werklik bedoel met radikale ekonomiese transformasie nie.

Dit het duidelik geword uit opmerkings wat die minister van finansies, Malusi Gigaba, in Oos-Londen gemaak het by ‘n byeenkoms van  Progressive Youth in Business.

Hy sê dit is noodsaaklik dat daar ‘n gemeenskaplike begrip op nasionale en provinsiale vlak moet wees oor wat radikale sosio-ekonomiese hervorming beteken.  Daaruit blyk dit dat daar groot verwarring ontstaan oor die saak.

Foto: Malusi Gigaba