Op die volksakker – “My eerste skooldag”

Hierdie tema is verstaanbaar aktueel met die 2018 skooljaar wat begin te midde van ʼn venynige aanval op die Afrikaner se moedertaal-onderrig.

Die venyn en naakte rassisme blyk uit die oopgevlekte departementele intimidasie onder aktiewe aansporing van Panyasa Lesufi.  Dit word verder onderstreep deur swart ouers se dreigemente om Hoërskool Overvaal ten beste te ontwrig, ten ergste die skool af te brand (met vermoedelik beplande aanvalle op ouers en kinders).

Te midde hiervan verneem ons in die media van mense wat met “trots” hul kinders inskryf by “dieselfde skool waar ek my eerste skooldag ervaar het”.

Dit spreek van die ware struikelblok tussen ons en ons volksvryheid: OPSETLIKE NAÏWITEIT, aangeblaas deur wolwe in eie geledere.

Terwyl skoolname dalk nog dieselfde is, word kinders geïndoktrineer deur ‘n on-Christelike leerplan, volksvreemd en afgestem op volks-selfmoord, in skole waarin kinders geleer word om skaam te wees vir hulle geloof, hulle Skepper en hulle volk!

Daarmee saam word hulle geleer dat dit aanvaarbaar is om geweld te pleeg, winkels af te breek, skole af te brand en om mense lewend dood te brand – lees gerus die nuus sedert 1 Januarie… natuurlik onder die dekmantel van “voorheen benadeeld”.

Hulle word verder geleer dat rassehaat gepas is vir swart kinders, en daarom moet ons kinders “met begrip” optree.  Ons dogters moet geneë wees om hulle te onderwerp aan die onbeheerste luste van onopgevoede “mede-skoliere” – alles in die naam van “kulturele verdraagsaamheid” en “nasionale kohesie”.

Terwyl ons geensins elke kind se geleentheid en toegang tot onderrig mag ontsê nie, mag en móét ons aandring dat dieselfde aan ons kinders gegun word, in ʼn veilige omgewing wat spreek van geloof, goeie morele waardes en volkseie kultuur.

Inteendeel het juis die Afrikanervolk hierdie geleenthede reeds sewe dekades gelede aan elke kind begin bied, binne ons eie land en in ons buurlande!

Om vandag nostalgies te dink oor “my eerste skooldag” is om die daadwerklike aanslag op die siel en wese van ons volkskinders te ontken, daaraan mee te doen!

Ons moet vandag, en elke dag van vandag af vorentoe, ons kinders koester binne die raamwerk van Christelik-volkseie onderrig.

Slegs dán sal hulle toegerus wees om na ons die teuels van volksvryheid vas te vat!