Op die volksakker – Ken jou verlede …

Wie nie sy geskiedenis ken én daaruit leer nie, herhaal noodwendig die foute van die verlede. Hierdie week se rubriek is noodwendig langer, maar terwyl u dit lees, dink asseblief deeglik en objektief oor die feite voor u, geskiedkundige feite, geskryf in die bloed van volksmoord en oorheersing waaronder ons volk steeds gebuk gaan.

Onthou ook dat terwyl ons voorsate, in die oë van die hoogmoedige Engelsman, dalk “eenvoudig” geag was, ons Boere-voorsate geseën was met ʼn duidelike en onwrikbare geloofsbegrip, met ʼn skerp insig genoodsaak deur oorlewing tydens die dekades van letterlik ʼn vaderland ontworstel uit hierdie kontinent.

Engelse heb- en heerssug het sy hoogtepunt bereik in die laaste kwarteeu van die 19de eeu:  namate minerale rykdomme ontdek is, is geen onderduimsheid ontsien om dit vir “queen and country” in te palm nie.  In hul hoogmoed eien die Engelsman homself toe wat sy oë begeer, en ontsien hy niks of niemand …nie toe nie, nie vandag nie!

Cecil John Rhodes, in noue samewerking met die Britse regerings van sy dag, het aan die spits van die aanslag gestaan. Die dekade oue leuens van die Engelse Sendinggenootskappe baar wrange vrugte, want die Boere word stééds telkens vals beskuldig en die Engelsman doen hom voor as “redder van die onderdrukte”. (Onthou gerus die “edele barbaar” wat voor, maar veral na afloop van die Franse Rewolusie lei tot Vryheid, Gelykheid en Broederskap oor alle grense heen.)

Uitlander-mynwerkers – danksy die vakbondwese liberaal-sosialisties georiënteerd –

ingestel slegs op gierige eiebelang, is gemonster om die ZAR te destabiliseer met ongeldige eise vir “stemreg”.  Stemreg vir vreemdes in ʼn vreemde land?

Kort na die 1899-1902 uitwissingsoorlog, vorm hierdie groep die Transvaal Miners’ Association.

Milner en sy opvolgers vestig die partypolitiek, en eertydse volksgenote betree die “politiek” – wat uitmond in die Rebellie, broederbloed wat vloei en die moord op Jopie Fourie.

 

Britse imperiale gierigheid; vakbondwese; volksverraad

 

Terwyl volksleiers Hertzog, Malan, Strijdom en Verwoerd stry teen die kunsmatige verdeling tussen (agterlike) Afrikaner en Engelse “suid-afrikaner”, kom hulle weer eens te staan teen die ou Engelse hebsug, teen 1950-60 verbroeder met liberaal-materialistiese “afrikaners” en aangevuur deur die ontwakende massamedia.

Partypolitiek lê die nasionale regering lam tot die punt dat langtermyn voordelige beleidsbesluite verwater word.

Deur die (nou gehard kommunistiese) vakbondwese word die destydse uitlandertaktiek nou ingespan om vals swart aansprake op te sweep.  “Onderdruktes” word die gonswoord vir diegene wat hul eie land verlaat as trekarbeid, eerder as om hul eie lande op te bou met die geleenthede wat die Afrikaner aan hulle bied!

Weer word vervalste aansprake op stemreg misbruik om kunsmatige onmin te saai – hierdie keer tussen Afrikaners en ons swart buurvolke – buurvolke met wie ons toe reeds grootliks in vrede saamgeleef het vir meer as 100 jaar!

Wanneer volksnasionalisme gedy, poog duister magte om ons Republiek in April 1960 te ontspoor.  Die haat groei totdat bloed weer eens vloei met die sluipmoord op doktor Verwoerd.

En partypolitieke eiebelang rangeer ons Republiek na pragmatisme …

 

Materialistiese gierigheid; vakbondgedrewe swart radikalisme; sluipmoord op ʼn volksleier

 

Terwyl ons jong seuns se bloed vloei in die stryd teen kommunisme, heul partypolitieke (mis)leiers met die kommunistiesgesinde ANC – op aandrang van die Anglo-Amerikaanse magsblok wat oënskynlik “teen” kommunisme staan.

Anglo-Amerikaanse geld bevorder ANC-SAKP-UDF-COSATU aksies – soos Engelse geld Rhodes en die Uitlanders gesteun het 100 vroeër.

Die vakbondwese raak militant en swart woongebiede binne SA brand en bloei weens swart-op-swart geweld – waarvoor die Afrikaner valslik die skuld kry!

Partypolitieke pragmatisme bereik ʼn tragiese hoogtepunt; volksapatie, kerkafvalligheid en ʼn gejaag na persoonlike rykdom bied die teelaarde vir die grootste volksverraad in ons geskiedenis – volksverraad gekoördineer uit Washington en Londen. (Washington, wat in die 19de eeu hul inboorlinge gerieflikheidshalwe uitgewis het)

Volksverraad wat gevier word met ʼn Nobelprys.  En die FW de Klerk Stigting wat daardie wrang nalatenskap koester en huldig!

 

Gierige eiebelang; bandelose geweld; volkselfmoord word voorgehou as “aanpassing” en “oorlewing”!

 

Vandag beleef ons die resultaat: hernieude onderdrukking, volksmoord, anargie …

Ons verneem dat politieke partye bande handhaaf met Engeland se geheime diens, met die VSA se National Endowment for Democracy, verskeie Soros-fronte en nog meer.

Al die voorgaande kan u gerus gaan opsoek – bronne is vrylik beskikbaar.

Ten slotte: onthou u daardie speelboeke met genommerde kolletjies? Verbind die kolletjies en die prentjie staan eensklaps duidelik uit?

Ek neem u terug na Cecil John Rhodes. So intens was sy impotente haat teen die Afrikaner wat hom teengestaan het, dat hy sy rykdom nalaat aan ʼn stigting wat studente laat oplei in die bakermat van die liberalisme. (Insiggewend uit die lys van SA Rhodes-beurs studente – Piet Koornhof…)

Vandag bestaan daardie stigting steeds – as die Mandela Rhodes Stigting.

Ek neem u terug na 1902, slegs drie weke na die vrede wat ons vryheid beëindig het gesluit was, word Transvaal Miners’ Association gestig, wat in die 1930’s Afrikaner armoede tot hoogtepunte help dryf, en sedert die 1940’s ʼn politieke magsvermenigvuldiger word.  Die destydse TMA bestaan nog steeds – as Solidariteit!

Ek neem u 200 jaar terug na die Oos-Kaap en die Engelse verbroederingsbeleid wat sou lei tot die Groot Trek – ʼn beleid met sy wortels in die on-Christelike ideologieë van die Verligting wat in die nadraai van die Franse Rewolusie oor Europa en die Westerse wêreld spoel. Vandag leef daardie “waardes” voort in die Manifes van Afriforum.

Beide hierdie organisasie het bande met die FW de Klerk Stigting;  beide organisasies probeer vandag om die Afrikaner te transformeer tot nuttige Nuwe SA burger, vir wie openbare oproer die nuwe kanaal moet word om griewe te lug.

En die geld agter alles kom van elemente soos Rhodes, Soros, die Wêreldbank en andere – sentra van die Anglo-Amerikaanse magnate, magnate wat hul rykdom oor dekades uit onder andere SA (en ander Europese kolonies) se myne verkry het, met slawe arbeid selfs onder hul eie “laerklas” medeburgers!

Hoeveel gaan vir hulleself vasstel dat die voorgaande feitelik korrek is?

Hoeveel gaan hieruit leer dat volksvryheid, ʼn volkstaat vry van twyfelaars en draadsitters is ons enigste uitkoms? (menslik gesproke)

Ken ons ons verlede en gaan ons daaruit leer?