Nog vrae oor matriekuitslae

Onderwyskenners het hul kommer uitgespreek oor die 2017 matriek uitslae.

Meer as 802 000 leerlinge het vir die eksamen geregistreer maar slegs  651 707 het eksamen gaan skryf. Hierdie meer as 152 000 leerlinge se statistiek is nie in berekening gebring met die berekening van die slaagsyfer nie.

As dié getal in berekening  gebring word sal die slaagsyfer nader aan 40% wees in plaas van die 75% waaroor die Departement in die wolke is.

Saamgelees met die onlangse navorsingsverslag wat getoon het dat 80% van graad 4 leerlinge nie sinvol kan lees nie, blyk dit dat die onderwysstelsel, soos die res van die land se strukture, naby skrootstatus is.

Intussen sukkel Gauteng se onderwysdepartement om nog bykans 30 000 leerlinge te plaas vir die 2018 akademiese jaar.