Merkel se beste tyd is verby

Bondskanselier Angela Merkel se aansien onder Duitse kiesers het sodanig afgeneem dat 67% van mening is dat sy hoegenaamd nie meer die leier is as wat sy vroeër was nie.

Meer as 75% van die kiesers meen dit is tyd dat Merkel plek maak in die Christen Demokrate Unie as leier vir iemand anders.

Die gegewens het na vore gekom in die jongste peiling, en plaas nog meer druk op die kanselier wat nou voor die uitdaging staan om as swak leier te onderhandel met haar politieke vyand, die Sosialiste, in ’n poging om ’n koalisieregering saam te stel.

Duitsland het in September verlede jaar ’n algemene verkiesing gehou waartydens die kanselier swak gevaar het en nie ’n meerderheid kon verkry om Duitsland te regeer nie.

Haar grootste verlies is veroorsaak deur die sterk opkoms van die nasionalistiese Alternatief vir Duitsland wat groot steun getrek het uit kanselier Merkel se party.

Volgens die jongste meningspeiling sê meer as tweederdes van die deelnemers dat haar tyd verby is en dat sy nou moet terugstaan, maar intussen moet sy gereedmaak vir die samesprekings met Martin Schulz, die leier van die Sosialiste, wat self ook stemme afgestaan het tydens die verkiesing.

Foto – Kanselier Angela Merkel