Mag Vryheidsvlam in 2018 brand

In sy nuwejaarsboodskap sê mnr. Andries Breytenbach, voorsitter van die Boere-Afrikanervolksraad en HNP-leier, 2018 het aangebreek. “Wat die jaar vir ons as Blankes, en in besonder ons Boere-Afrikanervolk inhou, kan niemand met sekerheid voorspel nie. Die aanduidings is onmiskenbaar dat ons toenemende druk en verdrukking van die magsbehepte volksvreemde owerheid en sy bose trawante te wagte moet wees.

“Onder sulke omstandighede betaam dit ons om op ons geskiedenis terug te kyk en raak te sien dat ons volk voorheen deur die spreekwoordelike dal van doodskaduwee gegaan het. Telkens het ons anderkant uitgekom omdat ons ons vertroue op die drie-enige God gestel het, van Wie ons hulp vandaan kom. Dit was moontlik  omdat ons in die oortuiging lewe dat Hy ons as volk in aansyn geroep het; dat Hy vir ons ’n doel en bestemming in hierdie land het en ons onverbiddelik daarheen lei, ongeag die aanslae van die helse magte wat ons ondergang soek. In die heersende tydsgewrig skep dié wete sekerheid en vertroue in die toekoms. Dit dwing ons egter ook om ons vir enige gebeurlikheid voor te berei.

“Mag elkeen van u in hierdie jaar opnuut besiel word met ’n gees van strydvaardigheid om ons Christenskap, ons Witmanskap en ons identiteit as Boere-Afrikaners te koester en te behou; en mag  die vryheidsvlam wat ons vadere begeester het, opnuut in ons harte en gemoed helder opvlam totdat ons volk weer in ’n eie, vrye republiek onder die gesag van sy Woord oor onsself sal regeer,” sê mnr. Breytenbach.