Kovsies amptelik Engels: geen beskerming vir Afrikaans

Hoofregter Mongoeng se onlangse uitspraak oor UOVS se taalbeleid (gelewer in die kolonialistiese Engelse taal) herbevestig sy haat teen die Afrikaner soos dit reeds na vore gekom het in sy politieke uitspraak op 21 Julie 2016 oor verandering van straatname in Pretoria. Twee van sy mederegters Froneman en Cameron het daardie uitspraak beoordeel as betekenende dat “any reliance by white South Africans, particularly white Afrikaner people, on a cultural tradition founded in history finds no recognition in the Constitution, because that history is rooted in oppression”.

“In gewone Afrikaans gestel: Die Boere-Afrikaner en sy kultuur geniet geen beskerming onder die SA Grondwet nie.” Dit is die gevolgtrekking van die HNP-leier, mnr. Andries Breytenbach na aanleiding van die uitspraak wat Kovsies nou eentalig Engels verklaar het.

“In sy uitspraak oor UOVS se taalbeleid bevind Mongoeng onder meer dat ‘evidence has shown that the university’s dual language policy seems to have sown division, intensified racial tension and is simply not working.’

“’The university is in effect saying that the use of Afrikaans has unintentionally become a facilitator of ethnic or cultural separation and racial tension. Its continued use would leave the results of white supremacy not being reddressed but being kept alive and well. It is for that reason that a policy revision or intervention has since become necessary.’”

Mnr. Breytenbach sê dit is tog merkwaardig dat telkens wanneer Afrikaans en die Afrikaner ter sprake kom, dan word bevind dat dít die bron is van haat, verdeeldheid en onderdrukking. “Nooit is Engels of lede van ander volke ’n bron van verdeeldheid nie, selfs ook nie as mense wat nie Afrikaans verstaan of wil verstaan nie, hulle in Afrikaanse instellings indring en eis dat sulke instellings moet ‘transformeer’ om hulle te akkommodeer nie.

“Ons volk moet kennis neem: Die Konstitusionele Hof se standpunt is dat die Afrikaner en sy kultuur geen beskerming onder die SA Grondwet geniet nie. Die Hof se uitsprake bevestig dit.

“Ons moet ons afvra: hoekom moet ons ons dan nog aan so ’n grondwet onderwerp?

“Die Afrikaner-grensboere het hul in die 1830s in ’n soortgelyke situasie bevind. Daarom het hulle besluit om onder die Britse bewind uit te trek en ’n eie staat te stig waar hulle hul eie wette kon maak.

“Dié beginsel van ’n eie staat onder ’n eie regering is die aangewese weg vir die Boere-Afrikanervolk vandag. Laat ons ons daarvoor beywer,” sê mnr. Breytenbach.

Adv. Anton Alberts van VF Plus beskou die uitspraak as “’n groot terugslag vir moedertaalonderrig en die ontwikkeling van inheemse tale in Suid-Afrika”.

Adv. Alberts sê dit is ‘n hartseer beslissing aangesien een van die mees basiese menseregte hierdeur ondergeskik gestel word aan wat kosmeties polities korrek is.

“Dit is betreurenswaardig dat moedertaalonderrig soos deur die Grondwet onderskryf, as ‘n struikelblok vir rasseverhoudings gesien word en dat die Grondwethof die vorige parallelle taalbeleid die skuld vir rasse-segregasie gee.

“Die VF Plus is van mening dat die ANC-regering die afgelope 23 jaar die geleentheid gehad het om meer universiteite te bou en ander maatreëls in plek te stel om uitvoering aan die Grondwet se bepaling te gee wat lui dat elkeen die reg het om in die amptelike taal van sy of haar keuse onderrig te ontvang.

“Die uitspraak is ook teenstrydig met die internasionale reg wat moedertaalonderrig en interne selfbeskikking met betrekking tot onder meer taal, bevorder,” sê adv. Alberts.