Hop huise val inmekaar

Die stadsraad van Johannesburg het ‘n ondersoek gelas na Hophuise wat in Soweto na ‘n haelstorm inmekaar gestort het en dakke wat afgewaai is.

Dit is reeds jare bekend dat SEB kontrakteurs swak werk verrig, verkeerde of swak kwaliteit materiaal gebruik en bloot net koste sny ten koste van kwaliteit werk.

Die vraag is weer eens waar is die sogenaamde bou inspekteurs wat die huise goedgekeur het? Waarnemers doen aan die hand dat hulle opgespoor moet word, en die SEB kontrakteurs op ‘n swart lys plaas.