Dokters se gemeenskapdiensjaar in chaos

Van die 1 900 jong dokters wat hul verpligte gemeenskapsdiensjaar moes begin het in Januarie 2018, is 300 nog sonder ‘n plasing by ‘n hospitaal.

Die groot probleem is egter die tekort aan geakkrediteerde hospitale wat die dokters kan huisves en oplei.  Provinsiale owerhede moet die poste skep en befonds vir die studente en dit blyk dat Gauteng, Wes-Kaap en Natal die groot sondebokke is wat nie betyds die plasings  kon doen nie.

Soos al voorheen berig is gesondheidsorg in ‘n kritieke toestand, en dit kan dus selfs gevaarlik word vir siek mense om na ‘n staatshospitaal te gaan.