Boere moet kwart van hulle plase vir SEB afstaan

Die onlangse aankondiging deur die regering dat die Kode vir Swart Ekonomiese Bemagtiging aangepas word sodat minstens ‘n kwart van elke boerdery voortaan in swart besit moet wees indien daar produkte aan die regering verskaf word, het bepaalde uitwerking op kleiner boerderye wat ‘n omset tussen R10 miljoen en R50 miljoen het.

Dit is bekendgemaak in ‘n Staatskoerant gedurende Desember 2017.

“TLU SA is van oortuiging dat kos nie kleur het nie, en gevolglik produseer lede van die unie voedsel aan alle verbruikers in die land en selfs aan inwoners van ons buurstate sonder om voorwaardes te stel”, sê mnr. Louis Meintjes, die president van TLU SA.  ”Ons is uitgesproke voorstanders van die vryemarkstelsel en die erkenning van privaat besit en gevolglik is ons van mening dat hierdie bepaling bepaalde dwang impliseer op individuele entrepreneurs ten opsigte van hul voorkeur ekonomiese keuse en reg tot assosiasie wat direk indruis met beide Art 18 asook Art 22 van die Grondwet.”