Agente aan die werk?

Dit blyk asof daar op die sosiale netwerk soos Faceboek kort-kort ‘n groep “gestig”  word wat of erwe verkoop in die toekomstige volkstaat of besig is om dorpe te “oormerk” vir deel van die volkstaat.

Die een  groep het binne ‘n kort tyd hul eerste fase “erwe” uitverkoop. Op navraag in Desember blyk dit dat daar weinig verder gedoen is. Lede word nou versoek om ‘n maandelikse heffing te betaal om voorsiening te maak vir sink van boorgate en die vestiging van ‘n infrastruktuur.

Drie  groepe kom nou na vore – diegene wat sê dat hulle hul erf gekoop het vir “eendag” as die moeilikheid sou kom, maar hulle is nie nou bereid om geld in te steek in verdere ontwikkeling nie.

‘n Verdere groep word  genoem die “armblankes” wat nie geld het om verder bydraes te maak nie.

Die derde groep wat wel geld het is nou nie bereid om die geldelike las alleen te dra nie.

Terug by blokkie 1.

Nou moet nuwe “planne” gemaak  word om geld te in vir verdere ontwikkeling.

Die Vryburger se lesers moet maar versigtig wees vir sulke skemas wat opskiet en op die volk sentiment planne voorhou.

Die ander probleem is “groepe” wat nou gestig word om mense te aktiveer en te mobiliseer met die oog op toekomstige noodtoestande in die land.  Veral oud- weermaglede word gevra om aan te sluit met opgaaf van SAW ervaring. Die voorlopers van die groep(e) blyk sogenaamd oud weermag senior offisiere te wees.

Die vraag ontstaan waar was die “offisiere” toe die land onder ons uitverkoop is? Navraag toon dat dit bedenklike figure kan wees en selfs agente van Nasionale Intelligensie.

Lesers word gemaan om versigtig te wees om betrokke te raak by groepe wie se identiteit en integriteit nie bevestig kan word nie.

Van die dae van die Tweede Vryheidsoorlog tot by die Boeremag saak het geleer dat verraad dik loop onder ons mense en ‘n tronk is nie ‘n plek waar ‘n witmens vandag in wil wees nie.

Jan de Beer