Word Europa Moslem Mekka?

’n Studie wat deur ’n Amerikaanse navorsing instituut gedoen is en waarin verskeie scenario’s opgestel is oor die stand in Europa het getoon dat die kontinent besig is om oorheersend Moslem gebied te word.

Die vrye toelating van Moslems het die deur geopen dat die Moslem bevolking se aanwas dramaties toeneem en dat dit nog vinniger sal vermeerder in die toekoms.

Die studie toon die geweldige toename van Moslems gedurende 2015 toe kanselier Angela Merkel letterlik die deure oopgegooi het vir vreemdelinge om die land in te kom.

Dit het uiteindelik gelei tot haar verlies aan steun tydens die afgelope verkiesing in Duitsland toe sy nie daarin kon slaag om ’n volstrekte meerderheid te behaal saam met haar koalisievennoot, die Christen Sosiale Unie van Bavaria nie.

Met die toedrag van sake sukkel Merkel steeds om ’n koalisieregering saam te stel, en moes sy haar wend tot haar jarelange opponent en die amptelike opposisieparty, die vêrlinkse Sosialiste, om te probeer regeer.

Amerikaanse navorsers projekteer dat die huidige 5% Moslem bevolking binne 30 jaar kan groei tot sowat 14%, wat Europa se ganse kultuur kan beïnvloed.

Van die onwettige immigrante wat tot Europa toegelaat is in die tydperk 2010 tot 2016, was byna 80% Moslems terwyl die wat in Duitsland ingetrek het, 86% Moslems is.