Welwillendheid

Deur die verloop van ons geskiedenis, nog voordat Jan van Riebeeck dit aan die Kaap voortgesit het, het ons voorouers in Nederland offers namens ons nageslag gebring om in alle opsigte te kan voortbestaan. Sommige soos Piet Retief en verskeie andere het ter wille van ons gesterf. Nogtans het ons volk nooit ‘n geknakte riet geword nie en staan ons ook geestelik baie sterk.

Die redes was dat ons al die jare opregte bedoelings en vriendskap aan almal oorgedra het. Geen rassisme (onderdrukking van ander volke) het ooit plaasgevind nie, behalwe waar dit nodig was om onsself te beskerm en dan net genoeg om te kan oorleef.

Na elke voorval het ons welwillendheid getoon met goeie opleiding aan ander volke sodat elke volk homself kan regeer en reeds gedoen het. Nooit het ons ‘n ander volk sommer net aangeval en oorwin nie.

Tog was ons oorwinnaars sonder om enige volk te vernietig of uit te wis. Die waarheid kan nie vernietig word nie. Ons bly by ons volk en kyk vorentoe vir die nageslag wat na ons kom en bewaar die goeie vir almal.

Terselfdertyd kyk ons sonder ‘n donkerbril na ons land en volk se toekoms. Teen hierdie agtergrond is dit onverstaanbaar dat die Afrikanervolk nou as onderdrukkers en rassiste uitgekryt word. Kan die ander volke in Suid-Afrika en in die res van die wêreld die waarheid nie raaksien nie? Die beskuldigings is nog nooit bewys nie, net valse inligting word versprei. Maar let op na die inligting deur die vreemde regering verstrek.

Moord en ander gruweldade en korrupsie en diefstal het in die jare van hulle bewind onbeskryflik die hoogte ingeskiet met oorvol tronke. Dit is inligting deur die vreemde regering self verstrek en dus selfverdoemend. Hoe is dit moontlik dat al hulle volgelinge dit self nie insien nie?

Janneman Vermaak