“Waar sal ons hulp vandaan kom”?

2Kn 1:3  Maar die Engel van die HERE (YHWH) het vir Elía, die Tisbiet, gesê: Maak jou klaar, gaan op, die boodskappers van die koning van Samaría tegemoet, en spreek met hulle: Gaan julle, omdat daar glad geen God in Israel is nie, om Baäl-Sebub, die god van Ekron, te raadpleeg?

Sewe moorde in twee dae!! Die eerste van die twee dae, die sógenaamde swart Maandag!

Dit ruk hande uit! Nou moet saamgestaan word! Ons moet iets doen! Genoeg is genoeg! Hierdie lysie uitdrukkings kan nog heelwat langer gemaak word. Almal uitdrukkings wat tans in byna elke gesprek van ons mense is.

Verstaanbaar, want ons harte bloei oor onS mense wat gemoor en vermink word!

Toe gebeur dit! Massas trek swart aan, trek die snelweë toe, stel versoekskrifte of “eis” dat dit aan die betrokke owerhede gegee word. Daar word gebid om redding! Nou staan ons saam en almal is verbaas oor die opkoms. Die regering moet druk kry, moet kennis neem, só die buiteland!

Intussen word sommer gemoor terwyl Duitse snelweë toegetrek is en die vragmotors ry die VSA vol met stop die moorde op Suid-Afrikaanse boere. Sewe in dié twee dae!

Wat het van ons geloof geword? Nee, maar ons kan nie net bid nie, ons moet doen! Wat doen ons? Dra swart, rig (as gelowiges) versoeke na ‘n regering waarvan daar geen teken, spoor of woord is wat as vrugte van die Lewe geken kan word nie!

Wat sê die Enige, die Lewende, die Almagtige terwyl dit aan die gang is? Sou Hy nie aan óns vra soos Elia aan die boodskappers van die koning van Samaria vra nie? “….(is) daar glad geen God in Israel is nie,…?”. Waar is die God van Bloedrivier, sou seker vir ons gevra kon word?

Sou al die energie wat aan die protesaksies geoffer is, nie beter wees as ons onsself daarmee in opregtheid voor ons Vader, die God van Bloedrivier te offer nie? Soos Joël sê: nie ons klere skeur nie, maar ons harte. As dié energie gebruik word dat ons, ons kan bekeer terug na die weë van ons Verlosser, dan klink die beloftes die Skrif vol: Sal Hý vir sy kinders wat in regverdigheid probeer leef, altyd méér en méér probeer, …….. sal Hý die stryd voer! Kan ons, ons nie meer indink dat God asof met geen moeite, volkome redding kan bring nie?!

Hemel Vader, vergewe ons dat ons by die wêreld hulp vra, terwyl U beloftes gereed staan om in uitvoering te gaan! By die wêreld hulp vra, terwyl wat ons moet doen klinkklaar en duidelik in U Woord staan. Bekeer ons asseblief in die woorde van klaagliedere, dat ons onsself kan bekeer Vader. In die genade van Christus, ons Verlosser, ons Gesalfde Messias pleit ons dit!

AMEN