TLU SA bespreek plaasmoorde met Mbalula

‘n TLU SA afvaardiging onder leiding van die unie se president, mnr. Louis Meintjes, het gesprek met Fikile Mbalula, die minister van polisie, oor die huidige stand van landelike veiligheid gevoer.  Boere se frustrasies is besig om op te bou oor die vlak van misdaad, en hulle word nou ongeduldig en die gevaar bestaan dat hulle reg in eie hande kan neem as die polisie nie hulle werk doen nie.

Mnr. Meintjes het die gesprek as “openhartig en konstruktief” bestempel. Hy sê etlike kritiese aspekte en voorstelle is met die minister en verteenwoordigers van die SAPD gedeel en bespreek, en hy het die indruk gekry dat TLU SA se insette goed ontvang is.

Die het geblyk dat die minister die belangrikheid van ‘n veilige omgewing waarbinne boere moet kan produseer verstaan en het onderneem om met president Zuma die kwessie van ‘n politieke wil van die regering om misdaad in die algemeen, maar landelike veiligheid in besonder, te gaan bespreek.

Hy het gunstig gereageer en met die gesprek as vertrekpunt, onderneem om die kwessie vroeg in die nuwe jaar op te volg met verdere gesprekvoering met ASUF wat georganiseerde landbou verteenwoordig.

Intussen het hy onderneem dat die SAPD se “Operation Festive Season” benut sal word om aanvullende bronne beskikbaar te stel om ook na die veiligheid van plaas- en landelike inwoners om te sien.

Foto: TLU SA se afvaardiging by Fikile Mbalula en SAPD verteenwoordigers