Sosiale toelae gefinaliseer

Die ANC regering se minister, Jeff Radebe, het die afgelope naweek aangekondig dat daar op 7 Desember 2017 ʼn kontrak tussen Sassa en die Poskantoor (SAPO) onderteken is oor die toekomstige hantering van sosiale toelaes. Dit klaar uiteindelik die onsekerheid oor die aangeleentheid op. Die minister het ook verdere inligting verstrek.

Die Poskantoor sal die volgende dienste voorsien:

  • Sentrale houersrekening vir elektroniese dienste
  • Aanneming van nuwe begunstigdes
  • Biometriese bekragtiging en verifikasie
  • Ontwikkeling van IT stelsel
  • Voorsiening van betaalpunte by Poskantoortakke

Die Poskantoor sal nie die uitsluitlike regte oor die stelsel hê nie. Betrokkenheid van kommersiële banke en handelaars sal uitgebrei word. Diegene wat na die banksektor wil oorgaan en nie wil toustaan by SAPO takke vir kontant uitbetalings nie, sal voordeel kan trek uit spesiale lae bankkoste wat met banke onderhandel is..

Begunstigdes wat hulle toelaes elektronies ontvang se toelaes sal direk in hulle kommersiële bankrekenings betaal word vanaf 1 Januarie 2018.

Die huidige Sassa-kaart, voorsien deur Grindrod Bank, wat op 31 Desember 2017 verval, word verleng met een verdere jaar.

Sassa sal nuwe tenders verkry vir ʼn instansie om die kontantbetalingsgedeelte van die stelsel te voorsien.