Nuwe taalstryd

Ek is die afgelope 13 jaar al in hewige botsings betrokke met die Whiespieksounliedeiengliesj maatskappy (fiktiewe naam, natuurlik…), ‘n sake-onderneming in Pretoria wat, onder andere, die administrasie van deeltitel woonkomplekse administreer, en die trustees van die meenthuiskompleks in Verwoerdburg (deesdae “Centurion”), waar ek woon.

Hoewel die verre meerderheid van die kompleks se eienaars, en AL die trustees self, Afrikaanssprekend is, en die kompleks in ‘n omgewing geleë is wat by verre Afrikaanssprekend is, verseg Whiespieksounliedeiengliesj en hierdie trustees om soveel as ‘n letter Afrikaans in hulle dokumente met die eienaars te gebruik; hulle dwing alles net in Engels aan die eienaars op.

Maar skokkendste van alles: Whiespieksounliedeiengliesj en die trustees is openlik en skaamteloos aggressief en antagonisties vyandig teenoor Afrikaans. In briewe aan my, het sowel Whiespieksounliedeiengliesj as die trustees al reguit, in taamlik aggressiewe taal, gesê dat hulle weier om enige van die eienaars, of enige dokumentasie in Afrikaans te bedien, selfs al sou ‘n mens hulle spesifiek daarvoor vra.

Dit het, uiteraard, gelei tot ‘n verwydering en vyandskap tussen hulle en my.

Ten spyte van hierdie 13-jaar lange stryd, egter, het ek onlangs besluit om die minste te wees, en het ek ‘n hand van vriendskap na hulle uitgesteek: ek het, naamlik, ‘n vredesvoorstel aan hulle gemaak dat ek al my strydbyle met hulle sou begrawe en staak, as hulle onderneem om hulle eentalige gebruik van, en op- en afdwinging van slegs Engels te staak, en as hulle Afrikaans in die toekoms absoluut gelyk met, saam, en naas Engels sou gebruik, soos al hulle opponente wel met húlle gebruikers doen. Ek het hierdie vredesvoorstel skriftelik, per e-pos, op 15 November 2017 gemaak. Na 2 weke het ek nog geen antwoord, selfs nie eers ‘n ontvangserkenning, van óf Whiespieksounliedeiengliesj, óf die trustees, ontvang nie.

Ek het egter my hand van vriendskap en die vredesvoorstel wéér na hulle uitgesteek, deur hulle wéér te kontak en die voorstel te herhaal. Wééreens: grafswye van hulle kant. Ek het ‘n DERDE poging aangewend. Hierdie keer het hulle darem met ‘n nota gereageer, net om te sê dat “senior management” die saak nog oorweeg. Sonder enige aanduiding hóé lank “management” nóg gaan “oorweeg”. ’n

Maand lank dus al, só ‘n eenvoudige sakie, waarin hulle net ja of nee moet sê; dáároor kan (wil???) die ringkoppe nie ‘n besluit neem nie!! Oor die integriteit van só ‘n optrede, hou ek my kommentaar maar vir myself …. Vandag, meer as ’n maand, en 3 pogings van my kant af later, het ek nog steeds niks van Whiespieksounliedeiengliesj óf die trustees verneem nie.

Ek verwag ook nie dat ek sál nie, want, hulle kán nie — hulle is in ‘n hoek vasgekeer. Want sien, sóú hulle, wonder bo wonder, my voorstel aanvaar, en Afikaans wél weer regmatig en gelyk met Engels begin gebruik, beteken dit dat hulle hulle hele houding, standpunte, en optrede van die verlede repudieer – dat hulle, by implikasie erken dat hulle verkeerd was, en gediskrimineer het teen Afrikaans. Aanvaar hulle my voorstel egter nie, bewys dit buite alle twyfel hulle vyandskap teen Afrikaans en dus teen Afrikaners.

Whiespieksounliedeiengliesj se Afrikaans-diskriminerende sondes, sy vyandskap teen Afrikaans, het hom uiteindelik begin inhaal. ‘n Groot morele oorwinning oor Whiespieksounliedeiengliesj is behaal. Enigeen wat die ware identiteit van Whiespieksounliedeiengliesj, of die name van die trustees wil verneem, kan my gerus via Die Vryburger kontak…

Maar ingeligtes, wat slim genoeg tussen die lyne kan lees, behoort nie veel probleme te hê om te raai wie Whiespieksounliedeiengliesj is nie, aangesien ek deur (baie wetlike) kanale al verneem het dat ander mense al soortgelyke probleme met hulle ondervind het ….

Johan Wiesner

Verwoerdburg