Kersfeeswerke

Wanneer iemand na aan ons verjaar, gee ons met graagte aan daardie persoon ‘n geskenk, hetsy klein of groot na gelang van wat gepas is.

Wat ons nie doen nie, is om ‘n geskenk aan ‘n persoon te gee omdat iemand anders verjaar. Elkeen kry ons waardering op sy eie verjaarsdag.

Kom Kersfees, gee ons geskenke aan ons vriende en familie omdat Jesus verjaar. Hoe rym dit? Die Man wat verjaar moet mos ‘n geskenk van Sy vriende (gelowiges) ontvang.

Hy leef, maar hoe kry ons ‘n geskenk by Hom? Matt 25: 42 – Want Ek het honger gehad, en julle het My nie te ete gegee nie; Ek het dors gehad, en julle het My nie te drinke gegee nie. 43 – Ek was ‘n vreemdeling, en julle het vir My nie herberg gegee nie; naak, en julle het My nie geklee nie; siek en in die gevangenis, en julle het My nie besoek nie. 45 – Dan sal Hy hulle antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie. Lees gerus die hele gedeelte Matt 25: 31 – 46.

Nou weet ons hoe om aan Jesus ‘n geskenk te gee wanneer Hy verjaar. Kos en klere en ander noodsaaklikhede aan die geringstes. As ons nie van geringstes weet nie, daar is baie betroubare barmhartigheidsdienste wat van verdienstelike gevalle weet. Verdienstelike geringstes omdat hulle dit waardeer sonder om misbruik daarvan te maak soos om klere vir drank en rookgoed te verkoop. Dit word noukeurig nagegaan. Geld aan organisasies wat dit ten beste aanwend, is net so welkom. Dit is die geskenke wat Jesus volgens die Bybel van ons verwag.

Terloops, die mense wat barmhartgheidsdienste behartig, doen dit gratis met groot moeite en dikwels met uitgawes soos brandstof sonder dat hulle vergoed word. As ons aan ons vriende en familie vertel ons gaan nie weer Kersgeskenke aan mekaar gee nie, maar die waarde daarvan in noodsaaklikhede aan Hom wat verjaar, sal hulle begryp en self ook meedoen.

Gelowige