Geloftedag herdenkings goed bygewoon

Geloftedag is vanjaar weer landwyd goed bygewoon.

Terugvoer wat ontvang is, dui daarop dat ook veral jongmense moeite doen om Geloftefeeste by te woon.

Sogenaamde versoeningsfeeste daarenteen is skynbaar besig om agteruit te gaan omdat mense weer meer waarde begin heg aan Geloftedag.

By Paardekraal het sowat 3 000 mense opgedaag om te luister na prof. Hendrik van der Wateren se feesrede.

Dr. Pieter Groenewald van VF Plus het in sy feesrede gesê die herdenking van 16 Desember word deur die meeste Afrikaners gesien as Geloftedag binne die konteks van ʼn gelofte wat afgelê is in 1838. Hulle het die reg om hulleself te wees, as trotse Afrikaners. “In ’n land met baie tale en kulture moet elkeen trots wees op wie en wat hy/sy is. As daardie reg erken word, sal versoening vanself plaasvind in Suid-Afrika,” het dr. Groenewald gesê.

Naby Hendrina het mnr. Henk van de Graaf in sy feesrede daarop gewys dat die Slag van Bloedrivier deel was van ‘n langer vryheidstrewe. Die Voortrekkers het die Kaap verlaat om vry te wees, en na die Slag van Bloedrivier het hulle ook vry geword in hul eie republieke. Daardie vryheidstrewe bestaan vandag steeds.

Foto: ‘n Ossewa het kinders na die feessaal naby Hendrina geneem op Geloftedag.